Vad skulle ditt SL-kort
kosta med nolltaxa?

kr (månadsinkomst före skatt)
Räkna ut!

Ditt SL-kort skulle kosta

514 kr

med nolltaxa!

Uträkningen är gjord på en skattehöjning på 1.43%. Det finns fler förslag på hur kollektivtrafiken kan befrias från avgifterna.

En kollektivtrafik för alla

Att kollektivtrafiken är för dyr är ett problem och en konkret verklighet för många. Alliansen och Miljöpartiet höjer nu priset på månadskortet. Igen.

Vi måste våga ta beslut för att bygga ett jämlikt och hållbart samhälle.

Vänsterpartiet vill avgiftsbefria kollektivtrafiken i Storstockholm.

Nolltaxa på sommarlovet

Nästa år kommer elever i högstadiet och gymnasiet få gratis kollektivtrafik på sommarlovet. Ett förslag som Vänsterpartiet har drivit igenom i förhandlingarna med regeringen.

Nolltaxa för barn och unga upp till 18 år och pensionärer under lågtrafik

En första station på väg mot en avgiftsfri kollektivtrafik, avgiftsfria resor för barn och ungdomar under 18, samt för pensionärer under lågtrafik. Vänsterpartiet i Stockholms landsting har lagt ett full ut finansierat förslag om detta i budgeten.

Nolltaxa för jämlikhet

Ett tappat SL-kort ska inte vara skillnaden på om du kan köpa höstskor till barnen eller inte. Med avgiftsfri kollektivtrafik fördelar vi från rik till fattig och ger alla samma möjligheter att röra sig obehindrat i länet.

Nolltaxa för klimatet

Klimatförändringarna är redan här. Vi måste våga ta tillräckliga beslut för att ställa om vårt samhälle mot hållbarhet. När vi avgiftsbefriar kollektivtrafiken ställer fler bilen hemma och väljer det klimatsmarta färdmedlet.

Feministisk nolltaxa

De flest av resenärerna i kollektivtrafiken är kvinnor. Nolltaxa skulle alltså vara en feministisk satsning, och dessutom möjliggöra resor för de som sällan kommer hemifrån.

Slutstation Nolltaxa

Vill du vara med och göra
Stockholms län mer jämlikt?

Din epostadress:


Ditt postnummer: